ItumX har hovedkontor i Kongsberg og avdelingskontor i Oslo. 

ItumX
Thornes vei 3, Kongsberg
Kongens gate 11, Oslo


924 37 980
support@itumx.no