Løsningen vi leverer er noe dere skal leve med og være stolte av. Vi bruker mye tid til å gjøre oss kjent med dere, og sette oss inn i virksomhetens målsetning og rammebetingelser. Vi bruker prosjektmodellen Scrum som gjør at prosjektet blir transparent slik at dere selv er med å kan påvirke beslutninger i alle trinn i prosjektet.

Lytte & lære

For å levere en optimal digital løsning, må vi forstå omgivelsene dere opptrer i.Hvilke posisjon har dere i markedet? Hvordan oppfattes dere av målgruppene? Hvordan fremstår dere digitalt? Vi har rådgivere som har lang erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid og forretningsutvikling. Analytikerne våre gjennomfører smarte brukertester av nettsider, utarbeider analyser av marked og brukere. Våre analyser gir viktige kunnskap som setter oss bedre i stand til å utvikle gode nettsider for våre kunder.

Forstå

Våre rådgivere sammenstiller erfaringene fra denne innledende fasen og lager en god strategi for den videre utviklingen av nettsiden. For å ta i bruk Sitecore og sikre en god brukeropplevelse anbefaler vi å starte med en personas-workshop. Basert på analyser og foreliggende dokumentasjon utvikler vi personas som er representative for målgruppene. Hvilke preferanser har de og hvordan møter vi deres behov på websiden vi utvikler? Underveis i design- og utviklingsfasen gjennomfører vi brukertester og justerer etter innspillene fra testene. Med dette som utgangspunkt utvikler vi brukeropplevelser som har som målsetning å gi kommersiell verdi og lojale kunder.

Designe

Å lage et engasjerende design handler både om stil, funksjon og struktur. 
Farger, riktige fonter og profil bidrar til en god subjektiv opplevelse. En intuitiv og brukervennlig navigasjon på websiden sikrer at brukerne gjør det vi vil at de skal gjøre. Hos oss finner du designere som er opptatt av å finne det rette uttrykket som passer nettopp for deg. Vi har detaljorienterte UX-designere som sikrer at det både ser bra ut, gir en god brukeropplevelse og oppfyller målsetningen med nettsiden.

Bygge

Hos oss finner du de mest erfarne Sitecore-utviklerne i landet. Vi har utviklere som har jobbet med Sitecore i over femten år.  Vi har som målsetning at alle våre utviklere og rådgivere er Sitecore-sertifiserte. Kombinasjonen av erfarne rådgivere og utviklere gjør at vi kan levere komplette Sitecoreløsninger til våre kunder.

Tiltrekke og begeistre

Nettsiden skal være utviklet for brukerne og med virksomhetens målsetning som rettesnor. Vi har analytikere, SEO-eksperter og tekstforfattere som kan bidra til at siden leverer som ønsket! Etter at websiden har gått live, fortsetter arbeidet med å optimalisere websiden ved bruk av Sitecore-funksjonalitet. Vi anbefaler å innlede et slikt arbeid med en workshop. I en slik workshop er det dere som bestemmer. Vi bruker et kortspillutviklet av Sitecore der dere selv definerer hva som er viktige mål med virksomheten og hvilke tiltak som dere opplever best svarer på de målene. Våre rådgivere kan også hjelpe til å fremme siden i søkemotorer, øke trafikken til siden og sikre at innhold på siden er relevant og aktuelt. Med Sitecore i bunn kan våre rådgivere bistå i å lagebrukeropplevelser som er skreddersydd og tilpasset enhver besøkende, basert på data fra tidligere brukeratferd.

Fungere

Vi holder dine systemer oppdaterte, i drift og virksomme 24 timer i døgnet. 
Våre kunderådgivere er tilgjengelig for å sikre stabil og sikker drift. Itum X har et supportsenter som gir deg personlig og profesjonellservice. Hvis vi ikke kan hjelpe deg med en gang, finner vi raskt ut hvem som kan utføre oppdraget og hvordan vi kan løse ditt problem. Vi kan også holde websiden deres oppdatert i forhold til siste tilgjengelige versjoner og ny funksjonalitet. Dersom dere ønsker har vi Sitecore-sertifiserte webredaktører som kan hjelpe til med innhold på sidene deres.