Webinar - Universell Utforming

torsdag 28. mai kl. 12.00 Zoom Gratis

Vi tilbyr webinar for deg som kanskje har hørt om universell utforming, men som ønsker å vite mer. ItumX hjelper deg med å gjøre nettsidene tilgjengelig for alle.

Vakker og tidsriktig design, nettsider drevet av kundeinnsikt, innhold som faktisk blir lest og formidler vårt budskap eller selger våre produkter. Nettbutikker som er enkle å bruke. Markedsføringskampanjer som gir effekt. Det vil vi alle ha!

Men, det er ikke bare gode intensjoner som gjelder, vi må faktisk jobbe kontinuerlig med dette og være proaktive for å forbedre tilgjengeligheten både med tekniske og ikke-tekniske metoder.

Vi er alle forskjellige og iblant trenger alle litt hjelp. Kanskje ikke i dag, kanskje en gang i fremtiden, eller kanskje aldri. Hvem vet? Men det er et faktum at vi skylder våre medmennesker å bry oss. Ikke minst - det som er bra for mennesker er også bra for søkemotorer. Hørt om Google søk? Ja, de vil også gjerne ha mer tilgjengelige nettsider. For da kan de også forstå dem bedre. 

Kort om situasjonen i Norge
Siste statusmåling for universell utforming av nettsider ble utført i 2018. Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) testet 278 nettsteder i offentlig og privat sektor, og ca. 40 prosent av disse indikerer manglende samsvar med retningslinjer for UU (WCAG 2.0). Difi beskriver at det er stor variasjon i resultatene mellom nettsidene.

I løpet av 2020 regner man med å innføre EUs nye Webdirektiv, Web Accessibility Directive (WAD) i Norge, og de fleste virksomhetene skal følge de nye kravene fra 1. januar 2021. Dette innebærer nye krav til at blant annet intranett og ekstranett skal være universelt utformet.

Hvis vi ser bort fra midlertidige vansker som dessverre alle kan oppleve, og ser på alle andre medmennesker, så ser vi at det er nesten 1 av 4 i Norge som kan slite med å bruke nettbaserte løsninger - spesielt hvis løsningene ikke er tilgjengeliggjort på riktig måte.

Derfor er universell utforming ikke bare nyttig, men også lovpålagt. Ja, det stemmer - i Norge, faktisk allerede siden 2014. Andre land har andre regler, men de fleste forholder seg til det samme regelsettet.

Hva kan vi gjøre?
Hver tredje torsdag i mai er dedikert til global universell utforming (Global Accessibility Awareness Day) - derfor tenker vi i ItumX å bidra på vår måte ved å invitere deg til et grunnleggende kurs i universell utforming av nettsider. Foredragsholder er vår egen Bogdan Cerovac, som er front-end utvikler med stor lidenskap for UU. 

Vi lover at du skal få en god introduksjon, og til og med konkrete oppskrifter på hva du kan gjøre allerede i dag for å forbedre dine nettsider. Samtidig skal vi vise deg de vanligste og viktigste feilene, og hva du kan gjøre for å unngå dem i fremtiden. Det blir også tid til spørsmål og svar.

Webinaret er ment for deg som kanskje har hørt litt om universell utforming, men som gjerne vil vite mer. Din rolle er kanskje redaktør, webansvarlig eller utvikler.
Erfaring med Sitecore eller andre CMS er fint å ha, men ikke nødvendig.

 

Last ned presentasjonen fra webinaret her