En tverrfaglig suksesshistorie - Samfunnsviterne og ItumX

«Det er dere vi går til når vi trenger råd om hvordan vi bør «se ut» digitalt», sier Cecilie Hogstad, info- og markedssjef Samfunnsviterne. 

Kort oppsummert, noe av det vi har gjort for Samfunnsviterne: 

  • Utviklet en digital strategi sammen med styret og styringsgruppen i Samfunnsviterne.
  • Intervjuet ansatte i sekretariatet; kultur, organisering og mulighetsrom.
  • Intervjuet medlemmer; hvem er de, hva forventer de av en fagforening, hvilke behov har de?
  • Utviklet medlemstyper, medlemsreiser og forslag til tiltak.
  • Involvert og forankret arbeidet hos målgrupper (studenter m.m.).
  • Diverse workshops internt for å finne ut hvordan man går fra innsikt til handling.
  • Struktur/navigasjon/innholdsarbeid på redesignet nettside (UX, UI, innhold, merkevare).
  • Parallelt innsiktprosjekt spesielt rettet mot tillitsvalgte.
  • Utviklet handlingsplan med fem ulike konsepter som skal utvikles over tid.
  • Integrasjon mot nytt CRM.
 
Cecilie Hogstad, Samfunnsviterne
Cecilie Hogstad, info- og markedssjef Samfunnsviterne. Foto: Håvard Schei

Fra support til flere digitale leveranser

Samarbeidet mellom Samfunnsviterne og ItumX startet i 2018 da Samfunnsviterne, en fagforening for samfunnsvitere og humanister, byttet leverandør av Sitecore.

I begynnelsen hadde de først og fremst behov for support. Men etter Samfunnsviternes landsmøte i 2019, der det ble diskutert nye strategiske satsningsområder, tok de kontakt med ItumX for å få hjelp til å utvikle en digital strategi og et kunnskaps- og innsiktsgrunnlag.

Samfunnsviterne ønsket å skape en digital strategi som var relevant for medlemmene på de plattformene de var aktive på.

– Vi ønsket å se hvilke medlemmer vi har, hva de er opptatt av, hvilke behov de har, innleder Cecilie Hogstad, info- og markedssjef i Samfunnsviterne.

Mye av innsiktsarbeidet bekreftet det de allerede visste. Utfordringen ble nå å gjøre det tilgjengelig, og det ble tydelig at de måtte grundig til verks.

– Når vi jobbet med dere i innsiktsarbeidet, ble det innlysende at vi ikke bare kunne ta ut lavthengende frukter, og at det å kun redesigne forsiden ikke være nok, forteller Cecilie og fortsetter:

– Vi måtte på en måte ned i kjelleren og rydde i alt og gjøre noe med det vi hadde, og ikke hadde, smiler hun.

Sammen med ItumX ble hele nettsiden redesignet og omstrukturert med mål om å bli mer brukervennlig , og innholdet mer spisset og optimalisert.

Målet var å gjøre nettsiden mer relevant og verdifull for medlemmene.

Et nyttig samarbeid

Samtidig jobbet vi sammen for å videreutvikle en digital strategi som ville støtte opp hele det digitale økosystemet. 

Det å kjøre de to løpene parallelt og samarbeidet med dere ble veldig nyttig, og det er fortsatt nyttig, fordi det viser neste steg, understreker Cecilie. 

Dere har samtidig blitt såpass godt kjent med oss at dere vet hvor skoen trykker, hva vi trenger og hva vi har.

Hjelp til selvhjelp

Et viktig delmål med nettsidene var å gi medlemmene en god følelse av kundeservice digitalt. 

Vi ønsket å gjenskape den følelsen en samtale med våre ansatte gir digitalt. Vi må bygge tjenester som gjør at medlemmene også kan hjelpe seg selv, og da er jo nettsidene på en måte nøkkelen til det, sier Cecilie.  

På de nye nettsidene skal medlemmene finne svar på ting de lurer på og forhåpentligvis få den hjelpen de trenger der og da. I tillegg til at det alltid skal være lav terskel for å ta kontakt med Samfunnsviterne ved behov for mer hjelp og råd.  

 

Nøkkelen til suksess: tverrfaglighet og dyktige folk

Samarbeidet mellom Samfunnsviterne og ItumX har vært vellykket på alle måter. Ikke minst på grunn av menneskene som har vært involvert. 

Det beste med samarbeidet har vært den forståelsen dere har for hvem vi er, hvilke utfordringer vi skal løse, og at dere satser på flere kompetanseområder som utfyller hverandre veldig bra. Det har vært helt avgjørende.  

Det er dere vi går til når vi trenger råd for hvordan vi kan og bør fremstå digitalt. Dere tar ting seriøst, kommer med forslag og er veldig på ballen.

Det har vært gull verdt å ha dere med. Dere er fantastiske mennesker, og i denne prosessen var dere jo som kollegaer å regne, smiler hun.

Stor verdi 

Det er ingen tvil om at Cecilie og Samfunnsviterne er stolte av samarbeidet og det arbeidet som har blitt nedlagt.

Jeg er stolt av alt vi har fått til sammen  med dere. Ikke minst det innsiktsarbeidet vi satte i gang. Det viste seg å ha så stor verdi for så mange prosesser som vi har holdt på med. Det har vært og vil fortsette å bli forankret bredt i organisasjonen og prosesser vi har framover, forteller Cecilie ivrig og fortsetter: 

På nettsiden er jeg mest stolt av hvordan dere har klart å hjelpe oss med å bygge nytt innhold og presentere tjenestene og innholdet vårt på en så oversiktlig og bra måte. Det var både morsomt og lærerikt, men også krevende å jobbe med innholdet på en ny måte, og sluttproduktet er jeg veldig stolt av. 

Det har vært et fantastisk fint samarbeid og dere har spilt oss gode, og gjort oss klar over retningen.  

Prosessen var også lærerik. 

Vi har lært å tenke nytt om innhold, hvordan vi bryter det opp og gjør det relevant og unikt for medlemmene våre. Hva er det med innholdet vårt? Hvem er det for hvor? Hvordan skal vi tilgjengeliggjøre det? Det vi vil jobbe videre med.

Fremover ser Cecilie frem til å hente enda mer verdi ut av den nye innsikten og nettsiden. 

Jeg gleder meg jo til at vi kan få enda mer data på den nye nettsiden, så vi kan se hva folk vil ha mer av og justere oss framover så vi oppleves som relevant for medlemmer og potensielle medlemmer. Og så ser jeg fram til å få med meg flere av kollegaene mine til å tenke segmentert innhold. 

Om hun kunne gått tilbake i tid, er det bare én ting hun angrer på.

Hvis jeg skulle gjort alt sammen en gang til, så skulle jeg gjerne hatt med meg flere kollegaer i prosessen. Det tror jeg hadde vært både verdifullt og bevisstgjørende, og positivt for både sluttproduktet og den enkelte. Dette har vært en lærerik prosess på mange måter, så jeg unner flere av mine kolleger å bli involvert her, avslutter hun.

Trenger du hjelp?

Ikke nøl med å ta kontakt

En hyggelig og uforpliktende prat er bare noen tastetrykk unna!
Portrettbilde av Lars Martin Lund. Fotografi

Lars Martin Lund

Chief Business Development Officer

[+47] 970 57 074

[email protected]