En av verdens største aktører innen System On Chip til Internet Of Things markedet

Nordic Semiconductor er en av verdens absolutt største aktører innen System On Chip (SoC) til Internet Of Things (IoT) markedet, og omsatte i 2017 for 236 milliarder dollar. ItumX har samarbeidet med Nordic Semiconductor de siste to årene for å bygge en av våre største Sitecoreløsninger noensinne.

Med over 40% markedsandel av lavenergi Bluetooth på verdensbasis er Nordic Semiconductor en gigant innenfor dette segmentet. Denne teknologien er høyaktuell for produkter innen Internet of Things som vil dominere markedet fremover.

 

 

Omfattende informasjonsbehov
Nordic Semiconductor opererer i et krevende marked hvor kundene befinner seg over hele verden og ofte har omfattende krav til informasjon og dokumentasjon. Da målgruppene til Nordic Semiconductors varierer stort fra investorer til utviklere har fokus vært å gi sluttbrukeren en god og tydelig oversikt over alt innhold.


Kompleksiteten rundt behov for alt fra tilgang til siste software til muligheten for å enkelt finne diagram for konfigurering av Nordic sine produkter har ItumX laget en avansert matrise med logikk for informasjonsflyt.

 

Produktdokumentasjonen er en sentral del av alt innhold på nordicsemi.com og krever konstant og tilgjengelig informasjon.

 

Da mange av brukerne har helt forskjellige behov er søkefunksjonaliteten en veldig sentral del av Sitecoreløsningen til Nordic. Tre forskjellige metoder brukes for å fore brukerne med den mest relevante informasjonen som brukeren trenger.

 

 

Software
Da Nordic Semiconductors leverer hardware over flere generasjoner har vi sammen bygget en avansert logikk rundt byggekode, versjonering og korrekt dokumentasjon. Alt dette skal sørge for at Nordics kunder enkelt skal få tilgang til riktig versjon av software inklusiv dokumentasjon. Systemet pakker all relevant informasjon sammen og gir brukeren tilgang til dette «on the fly».

 

Integrasjon
Løsningen er tett integrert med eksterne tjenester for å skape en tydelig og effektiv flyt for brukerne. Integrasjon mot Telligent og DevZone for enkel oversikt over de siste supporthenvendelsene og diskusjonene på Nordic sine produkter. Informasjonsflyt mellom Oslo børs og Investor Relations som gir brukerne en up to date informasjon om børsverdien. Løsningen bruker også Brightcove for live-streaming av kvartalsrapporter og generalforsamlinger. Kundedialog er tett integrert med HubSpot.

 

Måloppnåelse
En tydelig strategisk plan på hvordan innhold skal monitorers og måles har vært en av de viktigste formålene fra start. Sitecore er tett knyttet opp mot CTA, måloppnåelse og konvertering. Da behovet for tydelig kontroll av dataflyt, nedlastinger og kundedialog er en så sentral del av løsningen, har vi ikke bare brukt Sitecore for å bygge kundedialog, men også Hubspot og Google Analytics. Alt dette for å sørge for at Nordic har mest mulig relevant data å basere seg på.