Små selskaper kan også utgjøre en forskjell

Vår vekstpilot Barbro Moen Ternsten er nå sertifisert i Sustainable Business Strategy ved Harvard Business School.

I ItumX setter vi videreutdannelse og ny kompetanse kjempehøyt på prioriteringslisten. Det siste tilskuddet på grenen er at vår vekstpilot nå er sertifisert i Sustainable Business Strategy ved Harvard Business School.

– Jeg var veldig interessert i å finne ut hvordan man kan inkludere arbeid med bærekraft i det strategiske arbeidet for små bedrifter. Det er lett å se for seg at de store aktørene spiller en viktig rolle med tanke på det grønne skiftet og bærekraft for øvrig, men det er kanskje vanskeligere å bli konkret på hva et mindre selskap kan gjøre, forklarer Barbro ivrig.

Barbro mener nemlig alt spiller en rolle. 

– Jeg tror at det jeg som enkeltperson gjør spiller en rolle, og jeg mener at også små selskaper må innse at de kan utgjøre en forskjell, understreker hun.
Utover hva vi selv kan gjøre, var Barbro også opptatt av å kunne gi råd og hjelpe våre kunder med å innarbeide bærekraft i sin forretningsstrategi.
 
Bærekraft handler samtidig om mye mer enn bare miljø og forretningsstrategi. 

Og det tror jeg kanskje det er mange som ikke har tatt helt innover seg. Bærekraft handler enkelt sagt om å gjøre det riktige, ikke bare for natur og miljø, men for mennesker.
 
En bærekraftig utvikling skal sikre at verden blir et bedre sted både med tanke på miljø/naturressurser, dyr og mennesker. Det er egentlig ganske altomfattende hvis man skal være litt i det filosofiske hjørnet, ler hun. 

 
Barbro Moen Ternsten presentererer sine funn fra kurset om Bærekraft fra Harvard til ansatte i ItumX
På vår fagsamling i Vrådal presenterte Barbro mye av det hun har lært på kurset ved Harvard. Foto: Gerry Lister

 

Inspirerende og nyttig 

Nesten 400 deltakere fra hele verden deltok på kurset med hovedtemaene: the business case for action, driving change at scale og purpose-driven systemic change, og Barbro fikk svært mye nyttig ut av kurset.

Jeg ble godt kjent med de to som var i min kohort. De jobber begge innenfor IT industrien. Det var derfor veldig nyttig for meg å diskutere med dem hvordan et forholdsvis lite IT selskap kan sette bærekraft på agendaen. 

Det er ikke nødvendigvis klimaavtrykket til et lite IT selskap som er viktig med tanke på bærekraft. Her er det andre sosiale dimensjoner som det er viktigere å ta tak i, forklarer hun.  

Kurset ble ledet av professor Rebecca Henderson fra Harvard, en person Barbro genuint ser opp til.

Hun var virkelig en person med massiv kunnskap både om forretningsstrategi og bærekraft, forteller en tydelig imponert Barbro. 

Dette er en dame som er fantastisk kunnskapsrik og som ligger langt foran de fleste med sitt tankesett. Jeg ble utrolig fascinert over hennes forretningsmessige teft og samtidig som hun var veldig tydelig på at det er dagens bedriftsledere som sammen med myndigheter og offentlige aktører må gå i front for å løse dagens utfordringer med tanke på bærekraft. 

Jeg digger mennesker som tenker holistisk, og måten hun klarer å inspirere til at bedriftsledere kan ta et viktig grep om bærekraft har virkelig fascinert meg. 
 

Rammer også styrerommet og forretningsmodellene

Det er ingen ny erkjennelse at innovasjon og utvikling av ny teknologi er noen av nøklene i det mye omtalte grønne skiftet, ei heller at næringslivet får en sentral rolle her. Men paradigmeskiftet får også andre implikasjoner. 

Det er en litt misforstått antagelse der ute at alle forretningsledere har en forpliktelse til å kun levere gode finansielle resultater. At det er styreoppdraget. At du som daglig leder får sparken dersom du ikke leverer på det oppdraget.

– Men jeg tror vi kommer til å se en endring her, og det finnes allerede såkalte «Impact investors» som kun går etter selskaper med en tydelig ESG profil, og som ikke forventer kun finansielle resultater. Dette blir utrolig interessant å følge med på fremover, understreker Barbro. 

 
Barbro Moen Ternsten smiler mens hun ser til siden i et møterom.
Barbro gleder seg til å jobbe videre med det hun har lært. Foto: ItumX

 

Mange åpenbaringer

Det gikk relativt tidlig opp for Barbro at bærekraft er et altomfattende tema. 

Det er kanskje den viktigste åpenbaringen fra kurset, forteller hun. 

Samtidig fikk hun bekreftet at et lite selskap faktisk kan gjøre en forskjell. 

– Men da er viktig å samarbeide med andre aktører eller organisasjoner for å skape endring på tvers av en bransje slik at vi sammen kan bygge et grunnlag for å kunne skape varig endring. 

 

Det går an å ha to tanker i hodet samtidig

Noe av det viktigste Barbro tar med seg fra kurset er shareholder versus stakeholder value. 

Kapitalisme handler tradisjonelt sett om shareholder value. Som Rebecca sier selv er hun en hardbarket kapitalist, men hun har forsket og studert mye på om ikke selskaper kan ha to tanker i hodet samtidig, nemlig å «do well», altså levere gode tall, men også «do good», altså gjøre samfunnsnytte. 

Vi ser jo allerede relativt mange «purpose-driven» bedrifter der ute, og dette tror jeg bare vi har sett konturene av foreløpig. La oss hvert fall håpe det, så har denne kloden en sjanse, forteller hun.

Omfanget av Benefit Corporations og B Corps var også en viktig take-away fra kurset. 

Dette er selskaper som bevisst har valgt «Business as a force for good». Benefit Corporations og B Corps blir ofte forvekslet, men en Benefit Corporation er en juridisk selskapsform hvor du forplikter deg til å tenke to tanker samtidig, nemlig «Do well» og «Do good». Mens en B Corp er ikke nødvendigvis en Benefit Corporation, men her benyttes en tredjepart som heter B-lab til å sertifisere selskapet i henhold til «B Impact Assessment». 

 

Vil rigge oss for fremtiden

Det Barbro lærte på kurset blir aktuelt for ItumX på mange forskjellige områder.

– Først og fremst var det relevant for ItumX sin forretningsstrategi. Jeg er overbevist om at vi skal klare å inkorporere bærekraft på en god måte i vår strategi fremover.

Det kan blant annet ha en konsekvens for hvilke kunder vi ønsker å jobbe med, og det kan ha helt konkrete konsekvenser for hvordan vi rigger selskapet i fremtiden. 

I tillegg har vi allerede i ItumX en god porsjon bærekraft i vår filosofi – i måten vi behandler de ansatte og legger til rette for at de skal ha et fleksibelt familieliv ved siden av. 

Vi har også startet et arbeid som vi kaller «fremtidens arbeidsplass», som handler om å opprette kontorer der de ansatte bor, snarere enn å ha få, store kontorer. I ItumX har vi ingen krav om at de ansatte må jobbe fra et kontor, så fleksibiliteten er noe vi setter høyt for våre ansatte, avslutter Barbro

 

Professor Rebecca Henderson forteller hva vi selv kan gjøre som forretningsfolk.

 

Let's get in touch

Don't hesitate to give us a call

Barbro is just a few clicks away

Bilde av Barbro Moen Ternsten. Fotografi

Barbro Moen Ternsten

Chief Operating Officer, PMP®

[+47] 920 95 915

[email protected]