Et godt sted å jobbe

Hva skal til for å bli «verdens beste arbeidsplass»?

For å finne ut noe av hva det å være verdens beste arbeidsplass betyr for ItumX har vi tatt en prat på Teams med Heidi Holm, vår eksellente økonomisjef.

Hva legger du i setningen «verdens beste arbeidsplass»?

Heidi blir stille og ser tankefullt ut i rommet.

– Det er vanskelig å si det på en enkel måte. Men for meg rommer det at alle betyr noe, respekt, det å bli hørt, at man tilrettelegger for at den ansatte skal kunne gjøre en god jobb, at man har det gøy sammen og at man jobber i samme retning, forklarer hun.

Det handler med andre ord mye om vår egenverdi, hvordan vi har det, både som menneske og i fellesskapet.

– Ja, og det betyr at du skal føle at ditt bidrag og deg som person, er viktig for bedriften. Det handler om meningsfullhet rett og slett, forteller hun varmt.

Heidi Holm fra ItumX smiler mens hun er på båttur med jobben
Sommeren 2021 tok ItumX en koselig tur langs telemarkskanalen. Foto: Gerry Lister


De små tingene som varmer hjertet ditt

At alle betyr noe handler om at ledelsen har stor respekt for både den enkeltes fagkompetanse, og de mange ulike personlighetene som jobber her.

– Du blir både sett og hørt, og de bryr seg sånn på ordentlig, fortsetter hun og forteller ivrig om noe som skjedde for ikke så lenge siden.

– Håvard [daglig leder, red.anm.] ringte meg klokken fem på ettermiddagen for å ønske meg en god helg. Siden vi ikke hadde snakket sammen på noen dager, brukte han av sin fritid for å bry seg om meg. Du setter jo pris på sånt, smiler hun.

– For det å ha en god arbeidsplass handler ikke bare om de formelle, store tingene. Klart det må være på plass, men det er de små tingene som varmer hjertet ditt.

Om alle tingene er på plass, gjør det noe med deg.

– Da gleder du deg til å komme på jobb hver dag, og det er ganske viktig, poengterer Heidi.

Ansatte i ItumX er på gåtur i Vrådal. Nydelig vær og blide folk.
Ut på tur, aldri sur. Foto: Anniken Tangerud


Tillitsbasert ledelse med gjensidig respekt

Som økonomisjef er dagene til Heidi både veldig varierte, men også forutsigbare, noe hun trives veldig godt med.

– Jeg styrer mye av hverdagene i stor grad selv, og det liker jeg, forklarer hun.

– Det har jeg gjort siden jeg var 20 år gammel og var den yngste supervisoren i Hydro T&U i sin tid. Fordi jeg liker å ta ansvar, og ItumX lar meg ta det ansvaret, forklarer hun.

Mye av dette handler jo om å ha en tillitsbasert ledelse, og er det ett ord som representerer selskapet, så er det nettopp tillit.

– De er bare takknemlige, og ingen stiller spørsmål rundt hva jeg gjør eller hvordan jeg jobber. De tar det for gitt at du tar tak og gir deg det ansvaret.

– Og det gjennomsyrer organisasjonen når man har tillit som ledesnor eller motto, mener Heidi.

Respekten for fag er også gjennomgående, noe Heidi har erfart.

– Det er først nå etter at vi kjøpte vårt eget selskap, at det har blitt fart på utfordringene.

For eksempel har Heidi fått lov til å utarbeide en egen rapporteringsmodell.

– Bare det å kutte ut budsjettene og erstatte det med prognoser, har gitt meg muligheten til å bygge noe som skaper merverdi for selskapet, og særlig ledergruppen. Det at de både anerkjenner det og bruker det, gir meg stor motivasjon.

Tre menn i ItumX diskuterer strategi.
Morten, Anders og Lars Martin diskuterer strategi på fagsamling i Vrådal. Foto: Gerry Lister


Fra kjernetid til fleksitid

Før i tida opererte mange arbeidsplasser med noe som het kjernetid.

Kjernetiden var den tiden da alle ansatte normalt måtte være på jobb, og som regel var den mellom klokka 9 og 15.

– Vi i ItumX sier nå at det ikke trenger å være slik lenger, så lenge du har en dialog med lederen din, forklarer Heidi.

Det gir de ansatte en fleksibilitet til å tilpasse arbeidsdagen til sine behov.

– Med vår hjemmekontorløsning og fleksitid, får du den tilliten. Ledelsen har trygghet for at den ansatte utfører den jobben de er satt til uten mikrostyring, og det er jo fantastisk flott, mener hun.

 

Ny modell for kontorløsning

I motsetning til mange bedrifter går vi heller ikke tilbake til en fast «hybridmodell» i disse post-covid-tider.

– Mange bedrifter velger nå en hybridmodell, hvor folk må søke om å få lov til å ha hjemmekontor enkelte faste dager i uka, men til syvende og sist tvinger de på mange måter folk tilbake til kontoret. Hvor er fleksibiliteten? spør Heidi.

Her tror Heidi vi i ItumX har tatt det neste spranget: og heller konkretisere tilliten.

– Vi anerkjenner at den fritiden du har er utrolig viktig for deg, og vi oppretter heller lokasjoner der hvor det er et behov for det for å ivareta alle ønsker ved siden av den ansattes fleksibilitet.

ItumX anerkjenner med andre ord både hjemmekontor som en del av ordningen og at det kan være viktig å ha et fagmiljø nær der du bor.

– Det kan nok hende at mange tror dette blir dyrt, men vi tror at ved å gjøre det slik beholder vi folk i ItumX lenger. 

– Vi vil jo at de ansatte skal trives, blomstre, jobbe sammen og ha det gøy.

Mer tid til familien

Heidi mener vi har mye å lære av koronaen.

– Fritid har blant annet blitt mye viktigere enn før. Med å ha hjemmekontor har mange fått mer tid til å spise frokost med ungene, kjøre de til barnehagen eller skolen, fått det ekstra lille tida sammen, uten at det har gått ut over arbeidstida di. Det betyr utrolig mye.

Ikke minst slipper man alt stresset og merkostnadene rundt det å pendle. 

– Så det vi gjør i ItumX nå er at vi skal finne ut av hvordan den enkelte ansatte vil ha det, og tilpasser lokasjonene deretter, forklarer hun.

 

Kathrine i ItumX ringer opp en kollega på Teams.
Digitale muligheter gjør at vi kan samarbeide på tvers av geografi. Her ringer Kathrine opp en kollega på en fagsamling vi hadde i oktober, 2020. Foto: Anniken Tangerud  

 

Nærmere hverandre med hjemmekontor

Med hjemmekontorløsningen følger det også noen utfordringer. Hvordan får man for eksempel til det sosiale sammen?


– Jeg tror at vi i ItumX er flinke til å ta vare på det sosiale. Ved siden av faste ukentlige fellesmøter og morgenkaffe over Teams, har vi en uformell måte å være sammen med hverandre på.

– Hos oss kan du være deg selv, sjargongen er naturlig, og det er sånn vi vil ha det. Her skal du være trygg i fellesskapet. 

Det at vi nå lettere tar kontakt med hverandre fra hjemmebane, gjør også at vi kanskje åpner opp mer enn vi gjorde før?

– Ja, jeg har også merket det. Jeg har aldri kommet så tett på folk som etter koronaen. Men jeg tror noe av det kommer av at vi sitter hjemme og deler vår hverdag.

– Vi vet mye mer om hvordan det ser ut hjemme hos folk, inviterer gjerne barna til skjermen for å snakke med kolleger. Da kommer vi nærmere hverandre. Noe som ikke var mulig når vi satt fraskilt hjemmet vårt på kontoret.

Igjen handler det om at vi deler de små tingene.

– Bare det at Tippen [katten hennes, red.anm.] kan sette seg på fanget mitt midt i et møte og kreve kos, eller at jeg går ut i hagen og deler at Tippen fyker opp i et tre, gjør at vi blir bedre kjent med hverandre.

Titt og ofte inkluderes også barna til de ansatte i et møte (om de er hjemme og det passer seg). Da vinkes det ivrig fra kolleger med smil og innlevelse.

Terskelen for å ta kontakt med en kollega om man har en crappy dag eller ønsker å ta opp noe, er også lavere. 

– Vi er mer åpne om det nå enn vi var før, mener Heidi.

Vi heier på hverandre

Den gode arbeidskulturen i ItumX gjenspeiler seg også i hvordan de ansatte oppmuntrer hverandre i hverdagen.

– Jeg er stolt av å jobbe i et selskap hvor det ikke er noen spisse albuer. Det tyder på at vi har et godt arbeidsmiljø. Vi gjør hverandre gode og samarbeider for å nå de samme målene, forteller Heidi ivrig og fortsetter:

– Vi er en kjempefin gjeng, som jobber for fellesskapet og ikke dyrker våre egne interesser. Du lar folk gå forbi deg. Vi heier på hverandre.

Langsiktige mål  

Ja, det er kanskje et hårete mål å si at vi skal skape verdens beste arbeidsplass, men det er en langsiktig strategi med mange små mål.

– Selv om det sikkert kunne vært ti punkter til på listen av det som skal til, må vi samtidig være realistiske. Hva betyr mest for den enkelte? Hvordan skal vi prioritere? Hva skal ItumX være?

Vi har så vidt startet på veien og vi er et selskap i vekst med mange utfordringer og mye som skjer hver eneste dag.

– Derfor er det også viktig at vi skaper ro samtidig som farten er fort. Vi jobber mot et felles mål, samtidig som vi skal ivareta situasjonen som den er med de mennesker vi har. Det er krevende, understreker Heidi.

– Det som derimot er sikkert, er at vi er noe helt annet i dag enn det vi var for tre år siden. Så selv om det er vanskelig å spå hvem vi er om tre år, og at fremtiden er uforutsigbar, så må vi samtidig tørre å ta det ekstra spranget, avslutter hun.

 

Lyst til å jobbe hos oss og bli en del av familien vår? Se våre ledige stillinger her. 

Let's get in touch

Don't hesitate to give us a call

Barbro is just a few clicks away

Portrettbilde av Lars Martin Lund. Fotografi

Lars Martin Lund

Chief Business Development Officer

[+47] 970 57 074

[email protected]