ItumX skaper fremtidens eiermodell for ansatte

I fjor satset 34 ansatte i ItumX 27 millioner kroner på å kjøpe sin egen arbeidsplass. Nå skal en ny aksjonæravtale sikre at også nye ansatte får de samme mulighetene. Vi mener å ha skapt en unik eiermodell.

Det mest unike med ItumX-modellen er at vi tillater at alle ansatte kan kjøpe så mange aksjer de ønsker. Vanligvis inneholder aksjeprogrammer for ansatte en rekke mekanismer for å beholde kontrollen. Vi tør å gi slipp på kontrollen for å skape fremtiden sammen.

Les om da de ansatte kjøpte ItumX i Finansavisen. 

Da selskapet ble kjøpt, fikk alle ansatte lik anledning til å kjøpe så mange aksjer de ønsket.  Noen valgte å kjøpe 1000 aksjer, andre kjøpte opptil 1,5 millioner.
Det ga en enorm boost for alle ansatte å få denne muligheten for ett år siden. Nå ønsker vi å gjenskape denne følelsen for alle fremtidige ansatte, sier styreleder Lars Martin Lund.

Åpen modell

Det har tatt ett år å utarbeide modellen, og ItumX har blant annet vært i samtaler med en rekke andre selskaper med en grad av ansatteierskap. 
ItumX bestemte seg tidlig for å bevege seg utenfor normalen.

Mange aksjonærprogrammer for ansatte er fulle av begrensninger for å sikre at eierne ikke gir bort for mye. Man tilbyr ofte et begrenset antall B-aksjer eller lignende. I tillegg gir man kanskje fortrinn til ansatte som man anser som spesielt viktige. Vi tror mer på tillit enn kontroll, forklarer Lund. 

Vi har valgt en modell som er nesten naivt åpen. Alle kan kjøpe omtrent så mange aksjer de vil fra første arbeidsdag. Vi tror det vil komme noe utrolig spennende ut av dette, sier Lund.

Du kan bli den største eieren i ItumX - eller eie så mye eller lite du vil. Men, hvis du vil bli eier, må du først jobbe i selskapet. Se våre ledige stillinger her.

Delingskultur

Dere føler ikke at dere gir bort kontrollen over selskapet?

Samfunnet er på vei mot en mer åpen delingskultur. Vi tror fremtidens ansatte er opptatt av muligheten til å være med på eiersiden. Da må de kunne komme inn som fullverdige eiere på like vilkår, understreker administrerende direktør Håvard Hauge. 

Samtidig skal det ikke være et krav at du må eie. Vi skal være konkurransedyktige på lønn uavhengig av eierskap. Vi vil at markedskreftene fortsatt skal være drivende i modellen. Aksjene skal ikke være symbolske. Du velger selv hvilken risiko du ønsker å ta, legger Lund til.

Godtar bindinger

De ansatte investerte i gjennomsnitt 485 000 kroner hver da de kjøpte selskapet i 2021. Den gang hadde aksjene ingen binding. Nå har samtlige aksjonærer skrevet under på at de vil bli vannet ut når selskapet vokser og at de må selge aksjene dersom de slutter.

Det viser hvor stor tro de ansatte har på at denne modellen er til det beste for selskapet, sier Lund.

Modell som vekker oppsikt

Ryktene om den nye eiermodellen i ItumX har allerede begynt å spre seg og selskapet har fått flere henvendelser fra andre selskaper som vurderer ansatteierskap. 

Det er nok ikke sikkert at andre selskaper tør å gå så langt som vi har gjort i vår modell. Men om noen år, håper jeg vi kan se tilbake på at den bidro til vekst, samhold og en unik kultur, sier Hauge.

Dette er ItumX-modellen

  • Kun ansatte kan eie.
  • Alle nye ansatte får 1000 aksjer i velkomstgave.
  • Aksjer kan kjøpes fra dag én i arbeidsforholdet.
  • Prisen på aksjene følger en fast prismodell som skal gi en realistisk pris.
  • Vi skal skape fremtiden sammen, derfor er prismodellen ikke basert på håp om fremtidig inntjening
  • Selskapet legger opp til en markedsplass for kjøp og salg én gang i året.
  • Vi ønsker ikke større enkelteiere enn i dag, men du kan bli like stor eier som de største. Ansatte kan kjøpe opptil like mange aksjer som den største eieren til enhver tid har.
  • Dersom det ikke er nok aksjer tilgjengelig, gjøres det emisjoner for å skape nok aksjer til alle som vil kjøpe.
  • Vi tror våre kommende ansatte er like viktige som de vi har nå. Derfor godtar vi å bli vannet ut.
  • Dersom du slutter, må du selge aksjene til pris fastsatt i prismodellen.

Bærekraft har vært viktig

Hvor kom ideen til denne modellen fra?

Vi startet som alle andre med å definere haugevis av mekanismer og begrensninger. Men etter hvert begynte vi å stille oss spørsmål om modellen virkelig var bærekraftig og real, innrømmer Hauge.

Etter at de ansatte kjøpte selskapet, har ti nye kollegaer kommet til.

Vi ønsker å kunne se dem i øynene og presentere en modell vi oppriktig tror på. De ble på mange måter vår moralske rettesnor. Samtidig har vi investert mye penger i dette og må ivareta eksisterende eiere. Da endte vi opp med full deling, uten smartness, på markedsmessige vilkår, sier Lund. 

Håper å bli vannet ut

For ordens skyld, er Lund og Hauge i dag to av de største eierne i ItumX med 1,5 millioner aksjer hver (ca. 9,4% eierandel). To andre ansatte har samme andel. 

Alle fikk anledning til å kjøpe så mye de ville og var i stand til. Vi ønsker ikke å ha store eiere. Om noen år håper jeg vi er så mange ansatte at ingen eier over et par prosent, sier Lund.

Let's get in touch

Don't hesitate to give us a call

Barbro is just a few clicks away

Bilde av Barbro Moen Ternsten. Fotografi

Barbro Moen Ternsten

Chief Operating Officer, PMP®

[+47] 920 95 915

[email protected]