Når kundeforholdet blir noe mye større enn bare produkter, tjenester og tillit

Slik gikk vi fra å være grønn til grønnere

"Det er enkelt å bli en klimanøytral bedrift :)".
  
Slik innleder Sparebanken Vests veiledning til å bli klimanøytral vi i ItumX fikk oversendt i slutten av november, 2019. 
 
Skulle vi inngå en samarbeidsavtale, måtte både en intensjonserklæring om klimanøytralitet, samt en erklæring om etikk- og samfunnsansvar signeres.  

Bærekraftsmål forplikter

 
Sparebanken Vest har i en årrekke tatt ansvar for et mer bærekraftig lokal- og globalsamfunn.
 
I deres bærekrafts-arbeid innen forretningskultur og arbeidsmiljø, forteller Sparebanken Vest at de har forpliktet seg gjennom UN Global Compact til å:

• Støtte et føre-var-prinsipp i forhold til miljøutfordringer. 
• Ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet for miljø, og 
• Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier.

Les mer om deres initiativ her (ekstern lenke).
 
Derfor stiller de samtidig krav til sine leverandører at også de skal være klimanøytrale innen utgangen av 2020. 
 

Tre klimakrav til alle leverandører

 Initiativet er en videreføring av Fjordkrafts Klimanjaroprosjekt, og kravene innebærer at alle leverandører på årlig basis skal oppfylle tre krav:
 
• De skal føre et klimaregnskap.
• De skal sette mål for hvordan utslipp kan reduseres.
• De skal betale for klimagjeld ved kjøp av sertifiserte klimakvoter.

Les mer om Fjordkrafts Klimanjaroprosjekt her (ekstern lenke).
 
– Jeg signerte den avtalen med glede. Det var en selvfølge, innleder administrerende direktør i ItumX.no, Håvard Hauge, og understreker hvor viktig han synes et slik tiltak er. 

  – Sparebanken Vest er her et forbilde i måten de forankrer bærekraftsarbeid i konkrete krav og tiltak på. De tar et proaktivt ansvar for miljøet, og viser hvordan en bedrift kan bidra til noe større enn seg selv, forteller han stolt. 

Fra grønn til grønnere

Håvard gikk straks i gang med å jobbe mot å oppfylle kravene sammen med en håndfull andre kolleger.  
 
– Vi var nysgjerrige på å se hvordan vi kunne omstille en allerede ganske grønn bedrift. 
Med tanke på at mange av de produktene og tjenestene ItumX leverer allerede er skybaserte, kom ItumX opp med følgende:
 
ItumX skulle (skal): 

• Redusere antall tjeneste- og ansattreiser (til kunder og andre lokasjoner)
• Øke bruken av Teams
• Øke bruken av webinarer
• Øke bruken kollektivtransport
• Kildesortere
• Ha et system for lagring og levering av rødmerket avfall og utrangert datautstyr.
 
– Disse målene satte vi oss før Covid-19 plasserte samfunnet mer eller mindre i lockdown, og det er mål vi skal fortsette å jobbe mot når samfunnet gradvis åpnes opp igjen, forklarer Håvard. 

Hjemmekontorløsninger ble normen, og i dag er det opp til den enkelte om de vurderer det nødvendig å dra på kontoret. 
 
Det er ikke reint lite når du tenker på at et tredvetalls ansatte nå kan slippe å dra til og fra jobb fem dager i uka (om de vil).
 
Håvard er en av dem.   
 
– Det føles så bra å la den bilen stå i garasjen noen dager i uka. Bensinregningen har gått betydelig ned, og utslippene likedan. Det er et positivt klimaavtrykk, og jeg kan ikke tro at vi skal gå tilbake til der vi var før pandemien kom, sier Håvard – som til daglig bor i Nøtterøy, en drøy times biltur én vei til hovedkontoret på Kongsberg. 

 

Helt innafor å jobbe hjemmefra

Bedriftens ledelse har hele tiden vært svært komfortable med at de ansatte har hjemmekontor. 
 
I ItumX har det vært innafor å jobbe hjemmefra siden selskapet så dagens lys.
 
Men. En av premissene til at hjemmekontor skal funke, ut over tillit fra ledelsen, er at det tilfredsstiller bedriftens egne krav til HMS. 
 
Det løste ItumX ved å sørge for at de ansatte fikk rustet opp kontorforholdene på hjemmebane. 
 
– Vi kjørte ut hev- og senkepulter, stoler, nødvendig utstyr, og forsøkte å tilrettelegge for best mulig hjemmekontorløsning på best mulig måte, forklarer Håvard.
 
– Det er nok også vårt største klimabidrag i 2020, poengterer han.
 
Ved å oppmuntre til hjemmekontor, tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø hjemmefra, tar ItumX et samfunnsansvar ikke bare som bedrift, men som mennesker.
 

Vårt eget ansvar bevisst

Håvard ser bare positivt på at Sparebanken Vest gir ItumX en slik klimaforpliktelse.
 
– Det beste med avtalen at jeg ble mer bevisst over at vi alle bærer et stort ansvar til å bidra så godt vi kan, og at vi ble tvunget til å gjøre noe konkret med det, poengterer Håvard.
 
– Siden ItumX i utgangspunktet kanskje er ganske klimavennlige, hadde vi nok ikke levert klimaregnskap og hatt det på agendaen, innrømmer han. 
 
Nå gleder han seg til 2021.
 
– Når vi nå ser hvilke konkrete og positive ringvirkninger tiltakene allerede har gitt, gir det å kunne jobbe videre med tiltakene når samfunnet friskmeldes, en skikkelig god følelse, avslutter han begeistret.
 
Apropos hjemmekontor. Du vet at vi har flere ledige stillinger ute og ingen krav til hvor du bor, ikke sant? Se hva du kan søke på her.

 

Fellesbilde av ansatte i ItumX tatt fra et "klasserom" i Teams.
Noen fornøyde ansatte i ItumX. Foto: ItumX