Hva er nytt i Sitecore 10?

Har du Sitecore 7 eller 8 i dag, bør du i alle fall oppgradere....

ItumX har som mål å levere websider som konverterer og leverer på kundenes forretningsmål.

Det gjør vi gjennom websider drevet av kundeinnsikt. Det vil si å ta i bruk ulike metoder fra vår side og ikke minst Sitecore som plattform. 
 

Sitecore er et kraftig innhold-, markedsførings- og optimaliseringsverktøy som gjør ambisiøse selskaper i stand til å vokse i et stadig utfordrende digitalt landskap. 

Illustrasjon av Sitecores viktigste verktøy og muligheter

Siden Sitecore er en så viktig del av vår virksomhet, så blir vi veldig entusiastiske hver gang en ny versjon av Sitecore kommer ut. Det gjør det hver vår og hver høst, og i august 2020, kom Sitecore 10.

Denne artikkelen vil ta for seg en rekke små og store nyheter som kom i den aller nyeste versjonen. 

Sitecore 9.3

For å vise hva som har blitt nytt i Sitecore 10, kan det være fornuftig å samtidig fortelle litt om noe av det som var nytt i 9.3.

Sitecore 9.3 kom med:

 • En innebygget GPDR-støtte «ut av boksen». Det var den første Sitecore-versjonen som hadde en arkitektur som var lagt til rette for GPDR. Det betyr blant annet kryptering gjennom alle lag av dataflyten, det fantes samtykke-håndtering, identifiserbare felter kunne markeres slik at de kunne anonymiseres, slettes og iverksette GPRD-regler som «right to be forgotten» osv.
 • En raskere Experience Editor.
 • Sitecore Forms. En skjemamodul som erstattet det som tidligere het webforms for marketers.
 • En helt ny modul for Marketing Automation. En modul som erstattet det som tidligere het Engagement Plans.
 • xConnect API. En teknisk forbedring som gjør at alle funksjoner i Sitecore er tilgjengelig via et API.
 • Federated Authentification. En mulighet for for eksempel single sign-on og innlogging i Sitecore.
 • Horizon. Fremtidens redigeringsverktøy. Mer introdusert enn lansert.
 • Økt støtte for skydrift. Muligheten for å drifte løsningen i skyen.

Så for de som ikke er på Sitecore 9 i dag, er det vesentlige grunner nok for å oppgradere.

Sitecore Product Support Lifecycle


En ting som er verdt å vite om oppgradering i Sitecore, er at produktene har en levetid. Sitecore 10, som ble lansert nå i 2020, har en mainstream-support i tre år. Det har alle versjoner av Sitecore.
Det betyr at Sitecore for eksempel slutter å supportere Sitecore 9 med hovedtjenestene sine allerede den 31. desember, 2020!

Illustrasjon av Sitecore Product Lifecycle

Det som da vil stoppe på Sitecore 9.0 den 31. desember, 2020, er hjelp fra Sitecore ved problemer med installasjonen, eller videreutvikling. De slutter med «hotfixer» hvis det er feil i produktet, de slutter å gjøre kompabilitetsendringer mot ulike tekniske plattformer. Men de gjør sikkerhetsfikser.

Når man passerer Extended Support End Date, så slutter de også med sikkerhetsfikser. For Sitecore 8.1, for eksempel, skjer det allerede i desember, 2021. For Sitecore 7. den 5. desember, 2020.

Dette er verdt å få med seg!

Hva gjør så Sitecore bedre i versjon 10?

De har gjort en god del endringer på ytelse og monitorering

Illustrasjon av bedre ytelse og monitorering i Sitecore

Sitecore 10 gir deg:

 • Raskere personaliserings-rapportering.
 • 10-15% raskere leveranse av innhold.
 • xConnect API-et er gjort mer effektivt.
 • Monitorering, feilsøking, samt tjenester for å overvåke stabilitet er også raskere.

De har også gjort en god del endringer på integrasjoner.

Sitecore har for eksempel lenge hatt blant annet en integrasjon mot:

 • Dynamics CRM Microsoft

 • Salesforce

Illustrasjon av bedre integrasjon mot Salesforce og Dynamics

… og nå har disse blitt vesentlig bedre. Nå trenger man ikke for eksempel vente på nattlige overføringer av data. Nå er det live sync til Salesforce Marketing Cloud.

Det innebærer at man blant annet kan respondere til ting som skjer på siden umiddelbart, for eksempel overføre og bruke sanntidsdata til det som heter Marketing Automation Plans, eller Journey Builder i Salesforce Marketing Cloud.

Man kan også sende besøksdata og kontaktdata og lignende ting over i sanntid mens det skjer.

I tillegg har man fått en bedre integrasjon mot:

 • Sitecore Content Hub.

   

Illustrasjon av Sitecore Content Hub

… forbedringer går på utveksling av innhold, overføre litt nye felttyper og slike ting, samt gjenbruke innhold på tvers av plattformene ved hjelp av tagging.

Hva er Sitecore Content Hub?

Sitecore Content Hub er et rikholdig verktøy av innholdsproduksjon, som sentraliserer denne for alle kanaler. Det er et tilleggsverktøy, en ekstra lisens som man kjøper, en ren SaaS-tjeneste, som man bare logger seg inn i oppe i skyen (slik at man ikke trenger å tenke på drift).

Sitecore Content Hub er rett og slett et sentralt sted hvor man kan håndtere alt av innhold – tekst, bilder, video, filer, og distribuere dette til ulike kanaler, men også håndtere, planlegge, bygge strategier, dele og så videre.

Illustrasjon av Sitecore Content Hub og dens verktøy

 

I dette verktøyet ligger det veldig mange ting.

Sitecore DAM (Digital Asset Management) er håndtering av digitalt innhold. Da tenker man på bilder spesielt, men selvfølgelig også videoer og pdf-er og alle mulige andre digitale filer og rikt innhold.

For eksempel når man laster opp bilder, kan man legge opp et automatiseringsløp som gjør at bildene skaleres, croppes, og utformes til alle tenkelige formål. Her har man også en avansert tagging som gjør at man, hvis man har et produktbilde som går på tvers av veldig mange kategorier, ulike merkevarer eller markeder, kan det tagges i alle mulige retninger, slik at man finner det igjen på ulike måter.

I tillegg kan man slippe inn eksterne innholdsleverandører som bidrar med innhold, og rettighetshåndtere det digitale innholdet. Hvis man for eksempel kjøper et bilde med begrensede rettigheter i tid eller geografi, så håndterer Content Hub-en det slik at du ikke kan bruke bildet utenfor det gitte formålet.

Sitecore MRM (Marketing Resource Management) dreier seg om å planlegge og håndtere kampanjer i alle typer kanaler (nettsiden, sosiale medier, osv).

Sitecore CMP (Content Marketing Platform) dreier seg om planlegging og håndtering av innhold (som skiller seg fra kampanjer) – optimalisere det, håndtere flyten fra å skrive og forfatte innholdet, dele, lagre det og finne det igjen osv.

Sitecore PCM (Product Content Management) er håndtering av produkter. Sitecore har annonsert at de komme med en PIM  (Product Information Management) hvor man har all håndtering av innholdet knyttet til produkter.

Sitecore W2P (Web to Print) gjør at man kan lage kataloger og brosjyrer basert på det digitale innholdet.

 

Sitecore Experience Analytics

I verktøyet hvor du kan hente ut innsikt om brukerne, har det skjedd en liten endring i Sitecore 10. Nå kan du nemlig filtrere på segmenter.

Det å lage dynamiske segmenter av brukere som er dynamisk basert på regelstyrte kriterier, er noe man har hatt en stund i Sitecore, men det som er nytt er en liten fiffig checkbox, som man kan krysse av og som gjør at man kan finne igjen dette segmentet her i analyserapportene.

Da får man en mulighet til å filtrere, og ved å klikke på filtrene her og finne rapportene på det.

Dette åpner for mange nye muligheter som ikke var der før. 

Illustrasjon av hvordan man filtrerer på segmenter i Sitecore Analytics - 1

Illustrasjon av hvordan man filtrerer på segmenter i Sitecore Analytics -2

Email Experience Manager (EXM)

Nå er det enklere å komme raskere i gang med maler «ut av boksen». Her kan man velge mellom en del standardmaler som man enten kan lage mailer på direkte, eller bygge videre på.

Ellers så er redigeringsverktøyet ganske likt i Sitecore 10.

Illustrasjon av Email Experience Manager -1

Illustrasjon av Email Experience Manager - 2

Illustrasjon av Email Experience Manager - 3

Horizon

Sitecore sitt nye redaktørverktøy nærmer seg. Det er ikke helt klart til å erstatte Experience Editor eller Content Editor ennå, men kan gi gode muligheter til en redaktør med begrensede muligheter, som kun skal jobbe med tekst og bilder innenfor gitte rammer.

Horizon følger ikke med med mindre man aktivt installerer det, men når det er gjort, finnes den som en egen knapp i launchpaden i Sitecore.

Illustrasjon av hvor Horizon ligger i Sitecore Launchpad

Det man derimot vil oppdage med Horizon er at ting går lynkjapt. Den laster veldig lite data hver gang du henter opp en ny side. Redigeringsbiten er ganske lik Experience Editor, men forskjellen fra er at du i Horizon har «drag and drop». Ute til høyre, får du informasjon om egenskapene til hvert enkelt element.

Det som er veldig kult med Horizon er mange ting. For eksempel går det veldig fort å bla mellom disse «undo-tingene» oppe i menyen, enkelt bytte til analysemodus – hvor du får analysedata på siden du jobber med akkurat nå, redigere enkeltelementer som ikke er synlig direkte, og du har en simuleringsmodus hvor du ulike scenarier, for eksempel hvordan siden vil se ut fremover i tid hvis du har planlagt en publisering.

Med Horizon kan man også simulere hvordan nettsiden vil se ut på ulike enheter - og redigere direkte i f.eks. mobilvisningen.

I tillegg vil alle endringer du gjør, lagres automatisk. Du trenger aldri klikke på «save» når du jobber i Horizon. Det bare skjer automatisk.

 

Illustrasjon av Horizon redigeringsverktøyet i Sitecore

Personvern, GPDR. med mer

Det å for eksempel overføre og behandle data om kundene i sanntid, krever et forhold til personvern. Dette hadde man i Sitecore 9, men det har skjedd ytterligere ting i Sitecore 10.

Det har blant annet skjedd en del ting rundt dette med «Right to be forgotten», hvor man har enda bedre funksjonalitet i forhold til data som blir samlet inn via Sitecore Forms-modulen.

Det har også kommet en del nye funksjoner rundt samtykkehåndtering, hvor man blant annet nå kan håndtere dette med samtykke før man begynner sporing (cookie-consent). Det er et problem med at man allerede ved første treff på en nettside, så begynner den å samle. Men med denne løsningen kan man nå kunne la være å samle noe som helst av data inntil brukeren har sagt ja til det.

I tillegg er det sånn nå at hvis brukeren eventuelt trekker tilbake samtykket, så stopper trackingen automatisk («right to object»).

Når besøkeren da kommer tilbake til siden din en annen gang, er dette ivaretatt.

 

Illustrasjon av nye funksjoner i GPDR og Personvern i Sitecore

Marketing Automation

I Sitecore 10 får du en forbedret håndtering av samtykke, en sanntids-integrasjon mot Salesforce Marketing Cloud, samt en mulighet til å sende melding basert på bursdag.

En Marketing Automation Plan gjør det mulig å automatisere kommunikasjonen din og gjøre den mer personlig basert på brukerens digitale atferd – for eksempel sende en e-post basert på gitte handlinger denne brukeren gjør på nettsiden din.

I Sitecore 10 finner du nå noen nye «drag and drop»-funksjoner i verktøyboksen. Her kan du trigge en synk mot Salesforce og andre synkprosesser (for eksempel Microsoft Dynamics).

I tillegg kan man basert på kriterier og regler man selv bestemmer å konfigurere i Sitecore, oppdatere concent-settingen til en bruker og trekke tilbake samtykket gitt spesifikke handlinger brukeren har gjort på nettsiden.

Ved siden av dette kan man altså også nå trigge marketing automation-planer basert på bursdag. Det gjør at man kan sende en «gratulerer med dagen»-meldinger (basert på x-antall dager).

Illustrasjon av Marketing Automation Plan - 1

Illustrasjon av Marketing Automation Plan - 2

Illustrasjon av Marketing Automation Plan - 3

Illustrasjon av Marketing Automation Plan - 4

Illustrasjon av Marketing Automation Plan - 5

Sitecore Forms

Sitecore Forms ble tilgjengelig fra Sitecore 9 og i Sitecore 10 har denne fått en forbedret håndtering av samtykke og personvern.

Sitecore Forms gjør deg i stand til å lage skjema ved hjelp av standard elementer – og de lages ved hjelp av drag-and-drop-prinsippet.

Her trekker du inn de feltene du ønsker i et skjema og flytter det dit du vil. I Sitecore 10 finnes det flere nye handlinger (actions) man trigger når man sender inn et skjema. For eksempel kan du nå trigge en synk mot Dynamics eller Salesforce eller legge inn en concent-form idet du trigger en e-post.

Illustrasjon av Sitecore Forms - 1

Illustrasjon av Sitecore Forms - 2

Illustrasjon av Sitecore Forms - 3

Illustrasjon av Sitecore Forms - 4

Illustrasjon av Sitecore Forms - 5

Illustrasjon av Sitecore Forms - 6

Docker Containers og Kubernetes

Sitecore 10 støtter nå det som heter Docker Containers. Tidligere har det vært komplisert og tidkrevende å sette opp Sitecore-miljøer. Nå kan de settes opp i såkalte containere. Da kjører hele miljøet i et isolert miljø som er lett flyttbart fra maskin til maskin. Dette krever lite tid, lite tekniske ressurser, og det er stabilt.

Containeren er helt uavhengig av alt som ligger utenfor den, og alt man trenger ligger i selve containeren. Det betyr også at det er enkelt for utviklere å bytte mellom løsninger. Man trenger ikke tenke på kompatibilitet og versjonskonflikter.

På toppen av det hele, tilbyr Sitecore ferdige oppsett som kan lastes ned. Dermed trenger man kun å starte containermiljøet og legge inn kode og data for den spesifikke løsningen.

Illustrasjon av Dockercontainer og Kubernetes

En Docker Container har en del store fordeler:

 • Det forenkler microservice-arkitektur. I docker ligger all komplisert kode ferdig i en container.
 • Du trenger ingen installasjon – det finnes ferdige container images. Dette er en stor forbedring for utviklere som skal kjøre mange miljøer på en gang.
 • Det gjør det mulig å kjøre multi-prosjekter uten konflikter.
 • Det forenkler onboarding av nye team-medlemmer i prosjekter.
 • Forhåpentligvis hører vi aldri mer «det funker på min maskin». Nå er containeren isolert. Fungerer den på én maskin, fungerer den også på en annen.
 • Det er veldig enkelt og stabilt. For oss som driver med Sitecoreutvikling har dette mye å si, men det betyr også for kunden.
 • Det blir lavere utviklings- og driftskostnader for kundene våre.


Kubernetes-støtte

Der Docker er for utviklere, så er Kubernetes for drift. Der har man automatisk deployment, skalering av løsninger, portabilitet mellom ulike skyleverandører, og man har faktisk lavere kostnader i skyen kontra det man har hatt i virtuelle maskiner.

Dette er en veldig stor endring i Sitecore, men som bruker vil du nok ikke merke denne endringen.

Tekniske forbedringer

Det er ganske mange tekniske forbedringer i Sitecore 10 og det er her den største endringen ligger. Men vi skal ikke gå for dypt ned i dette.

Det som er verdt å vite er at Sitecore på vei mot det som heter SaaS – Software as a Service. Det store målet er at Sitecore ikke er noe man drifter og styrer med databaser eller lignende, men at det faktisk bare er en webpålogging til Sitecore.

Illustrasjon av SaaS-veien

På vei mot SaaS – Software as a Service

Tidligere var Sitecore noe som ble driftet i lokale driftssentere. Etter hvert beveget de seg ut i skyen på virtuelle maskiner, det som heter Infrastructur as a Service.

Med Sitecore 8.2, beveget Sitecore seg etter hvert til det som heter Platform as a Service som gav deg muligheten til å kjøre applikasjoner i skyen, men fortsatt måtte du spinne opp tjenester for at ulike databaser, indekseringer, søketjenester m.m., og få dette til å spille sammen. Men da slapp man i alle fall å tenke på operativsystem lenger og du logget deg ikke på via Windows.

I tillegg lanserte de fra Sitecore 9 noe som heter Sitecore Managed Cloud, som er akkurat det samme som Platform as a Service, men Sitecore legger et tjenestelag på toppen.

En fullverdig SaaS-løsning ligger nok ett år frem i tid, men de er på god vei. 

.Net Core / headless

Som en del av bevegelsen mot SaaS så ønsker man heller ikke å kode ting «oppå» Sitecore. Løsningene vi lager skal ikke ligge «oppå» Sitecore.

Nå har Sitecore støtte for moderne teknologi som .Net Core og en headless tilnærming til utvikling. Hvor faktisk den løsningen vi utvikler for en kunde, ligger uavhengig av Sitecore, men likevel bruker hele Sitecore med APIer osv.

Dette er en helt ny teknologi, men har vært tilgjengelig for Frontend-utviklere som JSS. Nå blir den også tilgjengelig for Backend-utviklere. Dette betyr at løsningen blir mer fristilt fra Sitecorekjernen, og lettere å flytte ut til en SaaS-tankegang.

Innebygget serialisering

Dette betyr i praksis flytting av innhold fra et miljø til et annet. Tidligere har man brukt Unicorn eller TDS til dette.

Nå synker man dette uproblematisk fra for eksempel produksjonsmiljø til et testmiljø, og slipper å bruke tredjepartsløsninger til dette.

Kort oppsummert

 • Det er viktig å holde seg oppdatert av versjoner, for å sikre support og rettelser.
 • Det har kommet segmentfilter i analyserapporter.
 • Det har skjedd forbedringer i skjemamodul.
 • Det har skjedd forbedringer i automatisering.
 • Det har kommet integrasjoner med Dynamics, Salesforce og Content Hub.
 • Det har kommet ytterligere støtte for personvern og GPDR.
 • Det har kommet Container-støtte som forenkler utvikling og gir lavere kostnader.
 • Den støtter nye teknologier (.Net Core, Headless, m.m.)

… og dette er i alle fall gode nok grunner til å oppgradere løsningen din til Sitecore 10!

Vi har spesialister som kan hjelpe deg

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg oppgradere til Sitecore10?

Ja, da er du bare et tastetrykk og en e-post unna! 

Ta kontakt med Lars Martin Lund for en uforpliktende prat. 

Ta kontakt

Snakk med en av våre eksperter i dag!

Portrettbilde av Lars Martin Lund. Fotografi

Lars Martin Lund

Senior forretningsutvikler

[+47] 970 57 074

lml@itumx.no