Personvern

Personvernerklæring for ItumX AS

Sist oppdatert: 12. oktober 2021

 

Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut ifra den gjeldende personopplysningsloven.

 

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon 

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen er ItumX AS.

Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

ItumX AS
Kirkegårdsveien 45
3616 Kongsberg
Organisasjonsnummer: 919 653 477
E-post adresse: [email protected]
Mobil: +47 905 23 000

 

Hva slags informasjon behandler vi?

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller produkt eller besøker vår nettside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse.
 • Telefonnummer.
 • Hvilken virksomhet du jobber for.
 • Stilling eller ansvarsområde.
 • Hvilken bransje du jobber i.
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer.

 

Inngått avtale og berettiget interesse

Vi tar utgangspunkt i berettiget interesse i henhold til artikkel 6 i personvernforordningen. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde, vil dette være en berettiget grunn til å behandle dine personopplysninger. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven. 

 

Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved tidligere anledninger. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med annen relevant informasjon. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du bruker vil også bli lagret.

 

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Informasjonen som du gir fra deg, kan brukes til følgende formål:

 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av nyhetsbrev eller telefonkontakt.
 • Kundebehandling og informasjon om våre produkter og tjenester.
 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen.
 • For å kunne gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter/tjenester og annet innhold som interesserer deg.

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler.
 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser.
 • Opprette og ivareta en salgsdialog.
 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg.

Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og nyhetsbrev

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår Personvernerklæring.
 • Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter, tjenester, seminarer/webinarer eller andre type arrangementer.
 • Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon.
 • Abonnering på nyhetsbrev via epost. Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev, og dermed også få slettet din e-postadresse fra vår database. Det gjør du ved å benytte lenken du finner nederst i et av våre nyhetsbrev, eller kontakte oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon.

Informasjonskapsler/cookies

Informasjonskapsler (eller cookies) benyttes for at nettsiden skal fungere best mulig. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som er lagret på datamaskinen eller enheten din. Informasjonskapsler er ikke skadelige for datamaskinen eller enheten din.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Informasjonskapsler er viktig for å hjelpe oss med å øke brukervennligheten og overvåke bruken av nettstedet. Informasjonskapsler kan også benyttes til å tilpasse informasjonen vår til deg slik at den er mer relevant.

Vi benytter Cookie Pro for administrasjon av informasjonskapsler på våre nettsider.

 

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring, herunder oppfylle lovpålagte krav til lagringstid. 

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med representanter fra ItumX via telefon, møter, ved å besvare e-post eller registrert deg via et skjema på våre nettsider.

I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med oss. Avslutter du din ansettelse i virksomheten som vi har en kunderelasjon til, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.

Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for ansatte i ItumX som trenger informasjonen for å kunne levere tjenester til deg som kunde.

Informasjonsdeling med tredjepart

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:

 • Navn.
 • E-postadresse.
 • Telefonnummer.
 • Hvilken virksomhet du jobber for.

Hvis vi har registrert dine personopplysninger i forbindelse med et arrangement som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.

Hvor oppbevares personopplysningene?

Personopplysningene oppbevares av ItumX i kundesystemene våre, som er Vainu og Hubspot. Det er Vainu Norway AS som er behandlingsansvarlig for våre personopplysninger i både Vainu og Hubspot, og deres Personvernerklæring kan du lese her.


Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over personopplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon.


Andre formål

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er, og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

Let's get in touch

Don't hesitate to give us a call

Barbro is just a few clicks away

Bilde av Barbro Moen Ternsten. Fotografi

Barbro Moen Ternsten

Chief Operating Officer, PMP®

[+47] 920 95 915

[email protected]