Hva er optimalisering?

Vi i ItumX jobber mot å være best i klassen på optimalisering. I denne artikkelen vil vi ta for oss hvordan du med enkle grep og riktige verktøy kan forbedre nettsiden din - med utgangspunkt i den trafikken du allerede har.

Å optimalisere handler om å gjøre noe litt bedre.

Du kan for eksempel optimalisere:

 • Den digitale strategien din
 • Nettsiden din
 • Trafikken til nettsiden din (SEO)

Alle disse punktene favner små og store løsninger, samt konkrete tiltak som skal være mulige å gjennomføre. 

 

Ting kan alltid bli bedre 
Det som er viktig å huske på at optimalisering er en evig runddans. 

Alt kan forbedres – alltid. 

Det betyr at optimalisering er en prosess og bør settes i et system.

Vi velger å se på optimaliseringsprosessen slik:

 • Analysere
 • Identifisere
 • Optimalisere
 • Teste
 • (Gjenta)

Vi forklarer mer om hvert av disse punktene litt lenger ned i artikkelen. 

 

Optimaliserings-prosessen:

Illustrasjon av optimaliseringsprosessens fire steg 

Hvordan optimaliserer jeg en nettside?

Hvordan du kan gjøre nettsiden din enda bedre kan være alt i fra å ta tak i enkle endringer av tekst og bilder, til å jobbe med større endringer av design, brukeropplevelser og navigasjon.

Hvis du jobber riktig med å forbedre nettsiden din, kan du få stor effekt med relativt liten innsats.

Noe av det man kan optimalisere på en nettside er for eksempel:

 • Innholdet (tekst, bilder og video)
 • Menyen og søkefunksjonen
 • Konverteringsraten
 • Den universelle utformingen
 • Brukeropplevelsen – er den brukervennlig?
 • Brukergrensesnittet – hvordan ser den ut?


Hvem kan ha et behov for å optimalisere nettiden deres?


Du tror kanskje at det bare er de som selger noe som trenger å gjøre nettsiden deres så optimal som mulig?  Neida. Så lenge du har en god nok grunn til at nettsiden din eksisterer, finnes det også behov for å gjøre den bedre. Kanskje hensikten din er å informere, rekruttere, fremme synspunkt eller skape lojalitet?

Hvordan du jobber med å optimalisere nettsiden din er som regel den samme, uavhengig av hva formålet med nettsiden din er.

 

Så. Hvor starter jeg? 


Dette spørsmålet får vi ganske ofte. Hadde man bare visst hva som ikke fungerer, ville det vært enkelt å forbedre det. Dessverre opplever man ofte at endringer blir tilfeldige og basert på manglende innsikt. Det beste er da å starte med å sette optimaliseringen i system.

Sett deg mål, lag en plan og etabler en struktur og rytme i arbeidet. Da blir det lettere å identifisere hva som bør forbedres og hvordan. Ofte blir man ganske overrasket over det man oppdager.

 

Optimaliserings-prosessen. Steg for steg 

Vi anbefaler at du starter med å analysere nettsiden du har i dag.

Illustrasjon av optimaliseringsprosessen i et Sitecoremiljø

Analysere


Hensikten med denne fasen er å finne områder av nettsiden din som gjør det dårligere enn de burde.

Det kan være hindre som brukerne møter på, blindveier, uklare formuleringer eller tungvinte prosesser. For å finne ut av dette er det viktig å ha gode verktøy tilgjengelig. Hjelpemidlene du bruker bør samtidig kunne analysere brukerreisen (hvordan brukerne navigerer på nettsiden din).

Sitecore Path Analyzer er et nyttig hjelpemiddel her. Ved hjelp av dette verktøyet kan man for eksempel avdekke at brukere som kommer fra en bestemt kontekst misforstår veien videre.Den gjør deg i stand til å lage et kart over veien brukere tar mens de navigerer rundt på siden din. 

 

Sitecore Path Analyser:

Illustrasjon av Sitecore Path Analyzer

Du kan også bruke en Sitecore Page Analyzer til å se stien de tok til og fra spesifikke landingssider på nettsiden din. 


Sitecore Page Analyzer:

Illustrasjon av Sitecore Page Analyzer

Det er også svært verdifullt å gjøre brukerundersøkelser med eksterne brukere. Det kommer ofte mange a-ha-opplevelser ut av slikt.

 

Sort hvitt bilde av to menn som ser på post-it-lapper på en vegg. Fotografi.

 

Identifisere

Når man har funnet områder som yter for dårlig, gjelder det å identifisere hva som er galt og komme opp med konkrete forslag til forbedringer. Her er det vanlig å gjøre en mer tradisjonell vurdering hvor ulike fagpersoner (design, UX, strategisk rådgiver, tekstforfattere, markedsfolk, osv.) kommer med nyttige innspill.

I denne fasen er det avgjørende med erfaring og kjennskap til brukerne og målgruppen din.

 

Optimalisere


Endelig kommer vi til optimaliseringsbiten. Nå har du jo funnet ut hva som bør forbedres og hvorfor.

Den faktiske forbedringen kan for eksempel bestå av enkle tekst- og bildeendringer, tydeligere call to action, designendringer eller å forandre på navigasjonen. Spørsmålet nå er: skal endringen treffe alle brukere eller kun utvalgte segmenter (det vi kaller personalisering)?

Stadig vekk vil man nemlig oppleve at forbedringsbehovet er spesielt stort for enkelte brukergrupper. Da er personalisering et kraftig verktøy.

Kanskje endringen kun skal omfatte nye besøkende, brukere som kommer fra en bestemt kampanje eller som har vist interesse for bestemte produkter tidligere?

Når man først gjør en forbedring, vil personalisering kreve litt ekstraarbeid.

 

Teste


Tro det eller ei, men en endring fører faktisk ikke alltid til en bedre effekt. Testfasen er derfor kanskje den viktigste fasen i optimaliseringsprosessen.

Man kan ikke vite om endringen førte til en reell forbedring uten å gjøre en A/B-test. Ofte tror man at løsningen er åpenbar eller at et penere design vil fungere bedre. En A/B-test vil kunne bekrefte eller avkrefte dette.

Kort forklart handler en A/B-test om å finne ut av hvilken versjon som har best effekt.

Er A virkelig bedre enn B?

Illustrasjon av A/B-test (to ulike mobilversjoner ved siden av hverandre) (ikon)

Illustrasjon: Tim Lennon

 

Du kan for eksempel A/B-teste:

 • Farger
 • Call to Action-knapper
 • Plasseringer
 • Tekst på bannere
 • Menyer
 • Søkefunksjoner
 • Påmeldinger til nyhetsbrevet
 • Skjemaer

Med en A/B-test prøver du ut ulike varianter av nettsiden din - på samme målgruppe til samme tid - mens den samler inn nyttige data om resultatene. Mekanismen splitter automatisk brukerne dine i grupper, presenterer de ulike variantene for dem og måler effekten i sanntid. En slik “splitt-test” eller “brukertest” (kjært barn har mange navn) kan med andre ord vise deg konkret hvilke farger, knapper eller plasseringer eller andre ting som gir mest verdi.

Det er ikke før dette punktet du lanserer den endelige endringen. Nå vet du jo faktisk hva som skal til for å gjøre nettsiden din bedre.

 

Gjenta


Som vi innledet med å si, er det viktig å huske på at optimalisering er en evig runddans.

Alt kan forbedres – alltid.

Optimalisering bør med andre ord gjøres både kontinuerlig og systematisk.

En måte å gjøre det på er å for eksempel sette prosessen i et system ved å etablere månedlige gjennomganger av analysedata, og ta prosessen videre derfra. Hvis dette gjøres riktig, kan man oppnå store forbedringer og innsikt i hvordan nettsiden brukes. Det beste av alt er at resultatene fra innsatsen blir dokumentert løpende.

 

Vi har spesialister som kan hjelpe deg


Synes du at dette ble komplisert? Da skal du vite at vi i ItumX er her for å hjelpe!

I ItumX har vi spesialister som har høy kompetanse og lang erfaring med optimalisering.

Våre team har jobbet med å implementere slike endringer på mange nettsider allerede for å sikre at våre kunder får de mest optimale forholdene. 

 

Ta kontakt med Lars Martin Lund for en uforpliktende prat. 

vi er klare for å hjelpe deg!

Ønsker dere at vi skal bistå dere? Ta kontakt i dag!

Portrettbilde av Lars Martin Lund. Fotografi

Lars Martin Lund

Chief Business Development Officer

[+47] 970 57 074

[email protected]