Hva er Universell Utforming?

Ingen vil ha en nettside som skader brukeropplevelsen eller merkevaren sin. Men er den ikke universelt utformet kan den nettopp gjøre det.

Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig - på en likeverdig måte. 

Begrepet er også kjent som:

 • Design for alle. 
 • Utforming for alle. 
 • Inkluderende utforming. 
 • Universell design.
 • Tilgjengelighetsdesign.
Du kan for eksempel universelt utforme:
 • Trappen inn til butikken din
 • Bankautomater
 • Nettsider og apper

I denne artikkelen vil vi ta for oss hvordan du med enkle grep og riktige verktøy kan universelt utforme nettsiden din.

PS. Vi gjør gjerne en UU-review for deg!

Video fra Digitaliseringsdirektoratet:

Hva sier reglene?

Det er faktisk lovpålagt at nettsiden din er universelt utformet, og på nettsidene til Digitaliseringsdirektoratet står det sort på hvitt at alle IKT-løsninger må følge kravene om universell utforming innen 1. januar, 2021.

Reglene du må forholde deg til heter WCAG (2.0 og etter hvert, når vi får WAD, også 2.1).

 • WAD står for Web Accessibility Directive og er EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og apper.
 • WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) er retningslinjene for tilgjengelig webinnhold.

Retningslinjene inneholder en rekke krav om hvordan innholdet på nettsiden skal være. Faktisk sier forskriften at nettsiden din må oppfylle så mye som 35 av 61 suksesskriterier i denne standarden. Disse blir også utvidet når WAD innføres. Dette rammer alt fra selve kodingen og valideringen, til for eksempel innholdet og navigasjonen.

Vi skal snakke mer om dette senere.


Gjelder dette meg?
Høyst sannsynlig.

 • Er nettsiden din rettet mot innbyggere eller kunder i Norge?
 • Blir nettsiden din brukt til å informere eller tilby tjenester?
 • Er den ny eller vesentlig oppgradert etter 1. juli, 2014?

… ja da må den være universelt utformet innen utgangen av 2020.

 

Hvem skal vi tenke på når vi snakker om universell utforming?

Du er nok enig i at så mange som mulig skal kunne bruke nettsiden din. Men hvem skal den tilrettelegges for?

Derfor kan det være nyttig å kjenne til en del utfordringer vi mennesker kan ha i ulike situasjoner. Noen eksempler er:

 • Lese- og skrivevansker.
 • Syn (inkludert blinde, svaksynte, fargeblinde, eller folk som står ute i sola)
 • Hørsel (eller folk som har mye støy rundt seg)
 • Motorikk (skjelving, svak muskulatur) eller for eksempel folk med senebetennelse eller en brukket arm.
 • Problemer med å bearbeide informasjon.

En nedsatt funksjonsevne kan være både medfødt, kronisk eller midlertidig.

 

Fire prinsipper for universell utforming

På øverste nivå er retningslinjene og suksesskriteriene organisert rundt fire prinsipper som er nødvendig for at alle skal kunne bruke nettsiden din.

Den må være:

 • Perceivable (mulig å oppfatte)
 • Operable (mulig å betjene)
 • Understandable (forståelig)
 • Robust (robust)>

Illustrasjon som viser de fire prinsippene for WCAG-retningslinjene: Mulig å oppfatte. Mulig å betjene. Forståelig. Robust.

Mulig å oppfatte

Mulig å oppfatte handler om å gi brukeren flere muligheter til å kunne forstå innholdet på nettsiden din: de må kunne se, høre, røre.

Illustrasjon av hva som skal til for at en bruker skal kunne oppfatte nettsiden.

Mulig å betjene 

Mulig å betjene betyr at nettsiden må gi brukeren flere muligheter til å bruke andre medium, som for eksempel punktskrift, tastatur, lyd osv.

Illustrasjon som viser hva som skal til for at en nettsiden skal være mulig å betjene.

Forståelig

Forståelig handler om å bruke riktig språk og teknologi som ikke er for vanskelig å forstå, samt intuitiv å bruke.

Illustrasjon som viser hva som skal til for å gjøre en nettsiden forståelig

Robust 

Robust viser til at nettsiden må være kompatibel med en rekke ulike nettlesere, enheter (mobiler, nettbrett, desktoper), og andre måter å bruke nettsiden din på, som for eksempel punktskrift, skjermlesere, og stemmeassistenter.

Illustrasjon av hva som skal til for å gjøre en nettside robust.

Hvorfor er det så viktig å ha fokus på universell utforming?

Så godt som alle selskaper i Norge har en nettside. Men om den ikke er universelt utformet kan den skade både brukeropplevelsen og merkevaren.

Tall Bufdir opererer med (ekstern lenke), viser at mellom 15% til 18% av befolkningen mellom 15 år og 66 år i Norge har en nedsatt funksjonsevne. I gruppen over 66 år kan mange i tillegg oppleve ulike former for funksjonstap som følge av å bli eldre.

I tillegg kommer nok de fleste av oss til å oppleve at vi i løpet av et liv får en funksjonsnedsettelse, enten ved at man for eksempel må bruke krykker en periode, eller får redusert syn eller hørsel. Så. Om ikke nettsiden din er universelt utformet, betyr det at så mye som 16% av befolkningen ikke kan bruke den i mer eller mindre grad. For i tillegg skriver Digitaliseringsdirektoratet nemlig at to av tre med nedsatt funksjonsevne opplever at digitale tjenester, som nettsider og apper, er vanskelige å bruke.

Det er derfor det det viktig å ha fokus på universell utforming: på den måten blir nettsiden din mulig å bruke for alle.

 

Kvinne lener seg fremover for å klare å se skjermen på en laptop. Foto.Sliter du med å lese det som står på skjermen? Foto: Pexel

Store fordeler også for synligheten i søk
SEO og universell utforming går hånd i hånd. Universell utforming gjort riktig gjør rett og slett siden din optimalisert for best mulig organisk rangering på søkemotorer som Google.

 

Hvem må forholde seg til universell utforming?

Egentlig alle som er involvert i et prosjekt, men spesielt de som har ansvaret for å lage nettsiden: arkitekturen, designet, brukerreisen og koden.

Men, det hjelper lite om publiseringsverktøyet og nettsiden har god støtte for universell utforming, om ikke den som publiserer innholdet, altså redaktøren, ikke utnytter mulighetene. Derfor har både designeren, redaktøren og utvikleren et ekstra stort ansvar for å passe på at alle suksesskriteriene blir møtt hver gang innhold utvikles, vedlikeholdes, skapes og publiseres.

 

Illustrasjon av hvem som må tenke på Universell Utforming når de lager løsninger eller publiserer innhold.

Hvem har ansvaret for å fikse universell utforming?

For å lykkes med en god løsning som alle kan bruke, må universell utforming være en naturlig del av alle utviklingsløp, enten om det er snakk om en helt ny nettside eller et redesign. Både de som jobber frontend, backend, med design og innhold må holde seg oppdatert på og følge retningslinjene.

Fire prinsipper, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterier
For å forstå hva som skal til for å gjøre nettsiden din så tilgjengelig som mulig, tar vi for oss de ulike kravene du må forholde deg til.

Digitaliseringsdirektoratet bruker følgende tabell: Skjema over retningslinjer og krav fra WCAG. Skjermdump fra Digitaliseringsdirektoratet

Skjermdump fra Digitaliseringsdirektoratet 

 

De 35 nivåene av suksesskriteriene som må oppfylles ifølge forskriften er nesten alle kriterier på nivå A og AA. For en komplett oversikt over retningslinjene, besøk digitaliseringsdirektoratets nettside (ekstern lenke).

 

De vanligste og viktigste feilene

Da webaim.org (ekstern lenke) sjekket 1 million nettsider i februar, 2020, hadde 98,1% av dem identifiserbare WCAG 2.0-feil. 

 • 86,3% hadde for lav kontrast.
 • 66% manglet alt-tekster på bilder.

En statusmåling Digitaliseringsdirektoratet gjennomførte på 278 nettsteder i Norge i 2018, viser at 60% av testene gir resultat som indikerer at de samsvarer med kravene om universell utforming. Tallene for kontrast mellom tekst og bakgrunn var nedslående. Bare 34% av nettsidene var uten kontrastfeil.

Et annet resultat var at mindre enn halvparten av nettsidene (42%) hadde en mulighet til å forstørre nettsiden uten at innholdet eller funksjonaliteten gikk tapt. Du kan lese hele rapporten her (ekstern lenke).

De vanligste og viktigste feilene er med andre ord:

 • Dårlig kontrast mellom tekst og bilde
 • Skjemaer mangler riktig semantikk osv.
 • Dårlig tastaturbetjening
 • Ikke mulig å forstørre
 • Mangler tekstalternativer (bilde, video og podcast)

En kort oppskrift for universell utforming

 Kort forklart må du ha riktig innhold, design og kode for å ha en universelt utformet nettside.

Innhold:

 • Innholdet må være informativt, med unike titler og overskrifter.
 • Teksten må være enkel og forståelig.
 • Du må ha alternative tekster for innhold som ikke er tekst (dvs. bilder og video).
 • Alle ikke-dekorative bilder i HTML skal ha alt-attributt.
 • Du bør ha korte setninger og avsnitt.
 • Du bør ha fornuftige forklaringer og tilbakemeldinger på skjemaer.

Design:

 • Design nettsiden din med riktige kontraster. Her er det lett å falle i fella.
 • Bruk fonter som er enkle å lese, og bruk riktig størrelse på teksten (brukerne burde ha muligheten til å zoome inn minst 200%).
 • Ikke bruk bare farge for å informere.
 • Lenker, skjemaer eller andre interaktive elementer må være åpenbare.
 • Ha en konsistent og konsekvent navigasjon.
 • Bruk gjennomtenkte skjema.
 • Tilpass innholdet til alle mulige skjermstørrelser. (Responsivt design)
 • Prøv å unngå tekst bygget inn i et bilde.
 • Ha gode nok mellomrom mellom og størrelse på knapper.
 • Prøv å unngå blinkende eller tekst som beveger seg.

Kode:

 • Du må angi innholdets språk i koden for at opplesende hjelpemidler skal kunne velge riktig stemme for opplesing. Dette gjelder ikke bare «hovedspråk», men også deler av side. (Beskrivende url på hovedspråket).
 • Bruk LINT-verktøyene, ha gyldig HTML.
 • Koden må ikke inneholde noen semantiske feil.
 • Prøv å unngå CSS for å flytte elementer.
 • Test også universell utforming mens du utvikler (tastatur, tilgjengelighetstre, zoom etc.)
 • Modalvinduer: dekkende lag får riktig tastaturfokus, det skal være mulig å lukke modalen ved hjelp av tastatur.
 • Synlig fokusindikator.
 • Definer overskrifter i korrekt rekkefølge <h1> til <h6>.
 • Skjemaelementer er korrekt kodet (type, label, evt. WAI ARIA).
 • Test alltid med skjermleser.
 • Bruk ARIA bare hvis du absolutt må.
Nyttige verktøy:
 • Tastatur.
 • Skjermleser
 • Nettleser – utviklerverktøy i Chrome og Firefox, spesielt accessibility tree.
 • Nettleser – utvidelser (Axe, NoCoffee)
 • Kommandolinjeverktøy – Google Lighthouse og lintverktøy.

Nyere iPhoner har innebygde skjermlesere og tilgjengelighetsfunksjoner som hjelper deg tilpasse innholdet til dine individuelle behov. Mac (VoiceOver) og de fleste Androidtelefoner har også innebygde skjermlesere. Men husk – automatiske verktøy trenger kontekst iblant. Det er nødvendig å alltid teste manuelt og forstå innholdet og «kundereisen».

 

Du kan bli straffet med sanksjoner!


Det er Digitaliseringsdirektoratet som har ansvaret for å sikre at nettløsninger og automater kan brukes av alle. De fører tilsyn med virksomheter i privat og offentlig sektor for å sjekke om de følger regelverket.

Videre skriver de at:

«Hvis testingen viser at nettstedet bryter regelverket, følger vi opp virksomheten til feilene blir korrigerte. Om nødvendig bruker vi pålegg om retting og dagbøter».

Her kan du lese mer om hvordan de gjennomfører tilsyn (ekstern lenke).

 

Krav om tilgjengelighets-erklæring

Når EUs webdirektiv (WAD) blir innført i Norge, må alle virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring tilgjengelig for hvert nettsted og app de har. Denne tilgjengelighetserklæringen skal være universelt utformet og i et maskinlesbart format.

Poenget med en slik tilgjengelighetserklæring er:

 • Å gjøre deg oppmerksom på eventuelle elementer på nettsiden din som ikke er universelt utformet og derfor må forbedres.
 • Veilede brukeren til hvordan de kan få informasjonen i et tilgjengelig format.
 • Gi brukerne en mulighet til å gi tilbakemeldinger om svakheter i løsningen din.

Video fra Digitaliseringsdirektoratet: 

 

Vi har spesialister som kan hjelpe deg! 


Synes du at dette ble komplisert? Da skal du vite at vi i ItumX er her for å hjelpe!

Vi gjør en UU-review for deg!.

ItumX har flere dyktige rådgivere med fokus på universell utforming – noe som er sentralt for våre kunders suksess på nett. Bogdan Cerovac er i tillegg sertifisert som Web Accessibility Specialist fra IAAP - International Association of Accessibility Professionals (ekstern lenke)

Ta kontakt med Lars Martin Lund for en uforpliktende prat. 

vi er klare til å hjelpe

Ønsker du at vi skal bistå dere? Ta kontakt! 

Portrettbilde av Lars Martin Lund. Fotografi

Lars Martin Lund

Chief Business Development Officer

[+47] 970 57 074

[email protected]