Oppfyller du kravene om universell utforming?

Universell utforming (UU) handler om at alle nettsider skal være brukervennlige for absolutt alle, også de som har nedsatt funksjonsevne. 

Mange nettsteder i dag er bygget opp uten tanke på lovkravene. Loven har vært gjeldende siden 2014, men fra 1. januar 2021 skal alle nettsider tilfredsstille kravene. Dette gjelder alle nettsider som retter seg mot det norske markedet, men det er slett ikke alle nettsider som er laget slik loven krever.

Universell utforming på 2 minutter

Video fra Digitaliseringsdirektoratet:

 

Dersom det blir utført tilsyn og det blir avdekket vesentlige avvik mellom nettsiden og lovkravet, kan det medføre bøter og negativ omtale i media. Men fortvil ikke. Vi kan bistå dere med dette.

Presentasjon av UU teamet i ItumX

Universell utforming er et fag. I ItumX har vi spesialister som har høy kompetanse og lang erfaring med universell utforming. Teamet har jobbet med å implementere slike endringer på mange nettsider både for å sikre at nettsidene er i henhold til loven og forbedre brukeropplevelsen. Dette arbeidet starter som regel med en UU Review.


Bilde av en mann og en kvinne som diskuterer ved et møtebord. Fotografi

Hva er UU Review?

En UU review er en gjennomgang av en nettside(-er) med utgangspunkt i kravene til universell utforming. I en UU Review vil UU teamet fra ItumX gå igjennom nettsiden. I dette arbeidet vil det dokumenteres hvorvidt nettsiden er i henhold til gjeldende lover og regler. I tillegg vil det lages en oversikt over de eventuelle avvik som blir funnet.

Gjennomgangen vil foretas på et representativt utvalg av enkeltsider for å dekke de ulike delene av nettsiden. Det vil gjøres en vurdering av de viktigste funksjoner og de mest benyttede områdene på nettsiden. 

 

 

Ta kontakt med oss

Ønsker du hjelp til arbeidet med universell utforming?